Skip to content
Avanquest Software

Integritetspolicy för enskilda personer

Senast uppdaterad: 16 juli 2023

Observera: Integritetspolicy för enskilda personer kan finnas på flera språk för att underlätta din förståelse av villkoren beroende på i vilket land du bor. Den juridiskt bindande versionen är dock den engelska versionen.

Denna policy är utformad för att ge enskilda personer information om deras integritetsrättigheter och hur de kan utöva dem.

Omfattning och tillämplighet

Gäller för registrerade som är bosatta i Storbritannien, EU, EES, Kanada och Kalifornien. Registrerade omfattar: webbplatsbesökare, användare, slutanvändare, kunder, partner, leverantörer och entreprenörer.

Enskilda personers rättigheter

 

EU, EES, Storbritannien

Kanada

Kalifornien

Virginia

Colorado

Connecticut

Rätt att veta

Rätt till tillgång

Rätt till rättelse

Rätt att radera

Rätt att återkalla samtycke

 

 

 

 

 

 

Rätt till dataportabilitet

Rätt till opt-out *

● Cookies
● Personanpassad reklam
● Profilering och automatiserat beslutsfattande
● Direktmarknadsföring

● Personanpassad reklam
● Profilering och automatiserat beslutsfattande
● Direktmarknadsföring

● Försäljning av personuppgifter
● Personanpassad reklam
● Profilering och automatiserat beslutsfattande
● Direktmarknadsföring

Rätt till icke-diskriminering

 

 • Rätt att veta – din rätt att få information om vilka vi är, vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder dem och i vilket syfte. För att utöva rätten att veta är du välkommen att läsa vår integritetspolicy, utöver den information som du får vid varje datainmatningspunkt.
 • Rätt till tillgång – din rätt att få tillgång till den information som samlas in och behandlas om dig, inklusive informationskällorna, med vilka vi delar den och hur vi använder den.
 • Rätt till rättelse – din rätt att begära att felaktiga eller föråldrade personuppgifter om dig korrigeras.
 • Rätt att radera – din rätt att begära radering av din personliga information som behålls av oss eller tredje part som arbetar för vår räkning.
 • Rätt att återkalla samtycke – din rätt att återkalla samtycke som du tidigare har gett oss.
 • Rätt att invända – din rätt att invända mot eller begränsa vår förmåga till profilering eller automatiserat beslutsfattande och/eller användning av känsliga personuppgifter endast till vad som är nödvändigt för att utföra tjänsterna eller tillhandahålla produkterna.
 • Rätt till opt-out – din rätt att begränsa vår förmåga att behandla personuppgifter om dig som konsument för specifika ändamål, såsom försäljning av personuppgifter, delning av personuppgifter för riktad reklam, profilering och automatiserat beslutsfattande.
 • Rätt till dataportabilitet – din rätt att begära personuppgifter om dig i ett strukturerat, allmänt använt och mänskligt läsbart format.
 • Rätt till icke-diskriminering – din rätt att inte bli diskriminerad för att du utövar dina dataskyddsrättigheter.

Natur och omfattning

Observera att rättigheterna inte är absoluta och att de omfattas av vissa undantag.

Se till att inkludera tillräcklig information om begäran, den relaterade tjänsten och den registrerade så att vi kan verifiera dig och din begäran och vi kommer att behandla din verifierbara begäran inom den tidsram som anges i tillämplig förordning. Observera att vi kan komma att begära ytterligare information från dig när vi hanterar dessa förfrågningar.

Utövande av rättigheter

Du kan välja en av följande kanaler för att utöva dina rättigheter:

 • Formulär för användarrättigheter.
 • Via det konto du hanterar hos oss, beroende på vilka produkter eller tjänster du använder
 • Kontakta oss via e-post på: dpo@avanquest.com. Om du väljer denna kanal ska du se till att ange din begäran i ämnesraden och tillhandahålla tillräcklig information för din begäran och verifieringen av den som begär detta.

Ytterligare information

När vi har mottagit din fullständiga begäran kommer vi att behandla den och svara inom de tidsfrister som krävs enligt lagen. Om ytterligare information behövs kommer vi att kontakta dig med hjälp av de kontaktuppgifter du angett i detta formulär. Information som tillhandahålls i samband med denna begäran kommer endast att behandlas i syfte att behandla och svara på din begäran och kommer att raderas omedelbart därefter. För mer information, se vår integritetspolicy.

Kontakt

Om du har några frågor om sekretesspolicyn eller har några problem med denna sekretesspolicy eller företagets efterlevnad av denna sekretesspolicy, vänligen kontakta vår sekretessansvarige på följande adress:

7075 Robert-Joncas Place, Suite 142, Saint-Laurent, QC H4M 2Z2 Kanada, eller dpo@avanquest.com