Skip to content
Avanquest Software

Senter for personvern og tillit

Velkommen til senter for personvern og tillit.

Vi er opptatt av kundenes personvern og ønsker å gjøre det enklere for dem å sette seg inn i rettighetene sine og utøve dem. Alt på ett sted.

Nyttig informasjon

Personvernerklæring

Vi har en global personvernerklæring og gir deg tilleggsinformasjon knyttet til spesifikke produkter.

Sikkerhetspolitikk

Vi gjør datasikkerhetsprinsippene våre tilgjengelige, mens retningslinjene for informasjonssikkerhet oppbevares internt.

Personvernrettigheter

Her kan du lese om de registrertes personvernrettigheter og hvordan du utøver dem.

Virksomhetens regler

Vi har interne etiske retningslinjer og egne bedriftsprinsipper for hvordan vi håndterer personopplysninger.

Retningslinjer for informasjonskapsler

Våre generelle retningslinjer for informasjonskapsler. For spesifikke nettstedsrelaterte detaljer, se informasjonen om informasjonskapsler som er tilgjengelig på det aktuelle nettstedet.

DPA

Denne informasjonen er kun tilgjengelig for B2B-relasjoner.

Nyttige ressurser

FAQ

Sjekk ut de vanligste spørsmålene. Hvis du fortsatt søker svar, er du velkommen til å kontakte oss.

Ordliste

Det kan til tider være vanskelig å navigere gjennom så mye informasjon. For å gjøre det enklere har vi laget en oversikt over de viktigste begrepene og definisjonene av dem.

Kontakt oss

Hvis du har uløste problemer eller spørsmål knyttet til personvern, kan du kontakte vårt personvernombud via dette skjemaet.

VANLIGE SPØRSMÅL

Avanquests personvernerklæring gjelder for alle som samhandler med våre tjenester, inkludert kunder, brukere og besøkende på Avanquests nettsteder, nettapplikasjoner og mobilapplikasjoner. Dette inkluderer personer som kjøper Avanquests produkter eller tjenester, melder seg på Avanquests nyhetsbrev eller annen kommunikasjon, eller på annen måte bruker Avanquests plattformer. Avanquests personvernerklæring gjelder også for alle personopplysninger som Avanquest samler inn fra disse personene, uavhengig av hvor de befinner seg i verden. Det er viktig å lese Avanquests personvernerklæring i detalj for å forstå hvordan personopplysningene dine kan samles inn, brukes og deles av Avanquest.

Avanquest overholder GDPR (General Data Protection Regulation). Som et selskap som leverer tjenester innenfor EØS, forstår vi viktigheten av å beskytte personopplysninger og er forpliktet til å overholde kravene i GDPR. Vi har iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak, som kryptering og tilgangskontroller, for å beskytte personopplysninger, og vi gjennomgår regelmessig våre retningslinjer og prosedyrer for å sikre at de er i samsvar med personvernforordningen. Vårt personvernombud fører tilsyn med personvernspørsmål og sikrer at vår praksis er i tråd med GDPR-regelverket. I tillegg tilbyr vi mekanismer som er i samsvar med GDPR, slik at enkeltpersoner kan utøve sine rettigheter. Du kan lese mer om hvordan vi overholder GDPR i personvernerklæringen vår.

Avanquest overholder CPRA (California Privacy Rights Act). Vi er forpliktet til å sikre at vi oppfyller alle juridiske krav knyttet til personvern og datasikkerhet, inkludert de som er fastsatt i CPRA. Som teknologiselskap forstår vi hvor viktig det er å beskytte kundenes personopplysninger, og vi har tatt alle nødvendige skritt for å overholde CPRA-regelverket. Våre retningslinjer og rutiner for personvern gjennomgås og oppdateres jevnlig for å sikre at vi overholder alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert CPRA. Du kan lese mer om hvordan vi overholder CPRA i personvernerklæringen vår.

Du kan utøve personvernrettighetene dine via kontoen din hos Avanquest eller ved å sende inn et skjema via e-post (dpo@avanquest.com) eller direkte fra kontoen din. Når du sender inn en forespørsel, ber vi deg inkludere tilstrekkelig informasjon om forespørselen, den relaterte tjenesten og den registrerte til at vi kan verifisere deg og behandle forespørselen din innen tidsrammen i gjeldende regelverk. Vær oppmerksom på at vi kan be om ytterligere informasjon i løpet av forespørselsprosessen. Hvis du avslutter abonnementet på tjenesten vår, kan vi fortsatt sende transaksjonsrelaterte e-poster i forbindelse med kjøp eller nedlasting av produkter. Hvor lang tid det tar oss å svare på forespørselen din, kan også avhenge av hvor du bor. Hvis du for eksempel er bosatt i EØS, er vi forpliktet til å svare innen 30 dager, og hvis du er bosatt i California, kan vi svare innen 45 dager.

Avanquest har iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger. Disse tiltakene omfatter regelmessige sikkerhetsoppdateringer og -oppdateringer, tilgangskontroller, tillatelsesinnstillinger, kryptering under overføring og lagring, regelmessige sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosedyrer og opplæring av ansatte. Disse tiltakene er utformet for å opprettholde et høyest mulig sikkerhetsnivå for personopplysninger og for kontinuerlig å forbedre personvernpraksisen. Målet vårt er å sørge for at personopplysningene holdes trygge og sikre mot uautorisert tilgang eller avlytting.

Hos Avanquest er vi opptatt av å gi kundene våre fullt eierskap og kontroll over de innsamlede dataene. Du har full kontroll over eventuelle lovpålagte oppbevaringsperioder. Vi oppbevarer opplysningene dine så lenge du ikke ber oss om å slette dem, eller til vi oppdager at de ble samlet inn på ulovlig vis (for eksempel hvis vi får vite at du er mindreårig), og bare hvis ingen juridiske unntak gjelder.

Personvernforordningen (GDPR) er en omfattende personvernlovgivning som ble innført av EU i mai 2018. Den gjelder for alle EUs medlemsland og regulerer behandlingen av personopplysninger i organisasjoner i EU, samt organisasjoner utenfor EU som tilbyr varer eller tjenester til enkeltpersoner i EU. GDPR har som mål å beskytte enkeltpersoners personvernrettigheter ved å fastsette spesifikke krav til hvordan personopplysninger skal behandles, lagres og beskyttes av organisasjoner. Den gir også enkeltpersoner visse rettigheter når det gjelder personopplysningene deres, for eksempel rett til innsyn, retting og sletting av opplysninger, og rett til å motsette seg behandling under visse omstendigheter.

Personopplysninger i henhold til GDPR er all informasjon som er knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, også kjent som den registrerte. Dette kan omfatte en persons navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, IP-adresse eller andre opplysninger som kan brukes til å identifisere personen. Det kan også omfatte sensitive personopplysninger som rase eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, helseopplysninger eller seksuell legning. Personvernforordningen gjelder for behandling av personopplysninger som utføres av organisasjoner i EU, samt organisasjoner utenfor EU som tilbyr varer eller tjenester til enkeltpersoner i EU.

Ja, i henhold til personvernforordningen har du rett til å be om at personopplysningene dine slettes, også kjent som “retten til å bli glemt”. Denne retten gjelder under visse omstendigheter, for eksempel når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, når den registrerte trekker tilbake sitt samtykke, eller når den registrerte protesterer mot behandlingen av opplysningene.
Denne retten er imidlertid ikke absolutt og er underlagt visse unntak. Et selskap kan for eksempel være pålagt å oppbevare visse opplysninger av juridiske eller forskriftsmessige årsaker, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Hvis du får avslag på en forespørsel om sletting, skal selskapet gi deg en begrunnelse for avslaget.
Hvis du ønsker å utøve din rett til å bli glemt, kan du sende en forespørsel til den behandlingsansvarlige, som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Den behandlingsansvarlige er forpliktet til å svare på forespørselen din innen én måned og skal gi deg en forklaring hvis de avslår forespørselen. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du får, har du rett til å klage til den relevante tilsynsmyndigheten.