Skip to content
Avanquest Software

Personvernserklæring

Sist oppdatert: 1. januar 2023

Enkel navigering

Vennligst merk: Personvernreglene kan formidles på flere språk for å lette forståelsen av vilkårene, avhengig av ditt bostedsland. Den juridisk bindende versjonen er imidlertid den engelske versjonen. Titlene og overskriftene er kun for praktiske formål og er ikke juridisk bindende. 

Denne personvernerklæringen (“retningslinjene“) beskriver datainnsamlingen og -behandlingspraksisen til Avanquest Software SAS og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (“Avanquest“, “vi“, “oss” eller “vår). Retningslinjene forklarer hvilke data vi innsamler inn, hvorfor vi innsamler dem og hvordan vi bruker dem når du går inn på nettstedene våre som omfattes av denne policyen (hver enkelt et “nettsted” og sammen “nettstedene“), laster ned eller bruker ett eller flere av programvareproduktene våre (“produkt(er)“) og bruker eller får tilgang til relaterte tjenester (sammen med nettstedene og produktene, “tjenestene“). 

Introduksjon

Vi anerkjenner viktigheten av å levere trygge produkter og beskytte personvernrettighetene til kundene våre. Derfor utarbeidet vi denne policyen på et klart språk, oppdelt i flere avsnitt. 

Denne policyen utgjør en del av din avtale med oss og skal leses og samtykkes i sammen med tjenestevilkårene og/eller lisensavtalen for den aktuelle tjenesten. 

Vennligst les retningslinjene nøye for å være sikker på at du forstår dem og godtar vilkårene før du bruker noen av tjenestene. Hvis du ikke godtar vilkårene i disse retningslinjene og valgene vi tilbyr ikke reduserer bekymringene dine, ber vi deg om at du ikke får tilgang til eller bruker tjenestene. For spørsmål eller saker knyttet til denne policyen eller dine personvernrettigheter, skal du kontakte vår databeskyttelsesansvarlige på: dpo@avanquest.com. 

Generelle bestemmelser
1. Jurisdiksjon og språk

Vennligst merk at denne retningslinjen er utformet med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og e Kommunikasjonsverndirektivet i tankene (i fellesskap “gjeldende lover“). Hvis du bor i en annen jurisdiksjon enn EU, EØS eller Storbritannia, og hvis du ønsker å lære mer om vår regionspesifikke behandling av personopplysninger, kan du gå direkte til den utfyllende informasjonen om visse andre jurisdiksjoner nedenfor. 

Policyen kan leveres på flere språk for å lette forståelsen av vilkårene, avhengig av  bostedslandet ditt. Den juridisk bindende versjonen er imidlertid den engelske versjonen. 

Policyn kan tillhandahållas på flera språk för att underlätta din förståelse av dess villkor beroende på ditt bosättningsland. Den juridiskt bindande versionen är dock den engelska versionen. 

2. Omfang og anvendelighet

2.1. Databehandlerinformasjon 

Avanquest Software SAS er behandlingsansvarlig for de oppgitte personopplysningene som  behandles i forbindelse med tjenestene. Postadressen er Immeuble Adamas, 2 rue Berthelot, CS 90142, 92414 COURBEVOIE CEDEX, Frankrike. 

Vi kan kontaktes på: contact@avanquest.com for generelle henvendelser, eller på dpo@avanquest.com for personvernrelaterte henvendelser. 

2.2. Personvernombud 

Hvis du ønsker å kontakte oss i en sak angående denne policyen, er du velkommen til å gjøre det via adressen ovenfor eller via e-post til personvernombudet vårt på: dpo@avanquest.com. 

2.3. Kategorier av registrerte 

Disse retningslinjene gjelder for følgende typer registrerte: (a) en besøkende på et nettsted, inkludert en produktnettside eller landingsside som er koblet  til disse retningslinjene eller til denne personvernportalen (“besøkende(r)”); og/eller (b) en bruker av noen av produktene som laster ned og installerer et produkt eller på annen måte samhandler med tjenestene, enten de har tilgang til, laster ned, installerer, forbruker eller på annen måte bruker dem, (“bruker(e)”); og/eller en bedriftskunde, en forretningspartner som har et kontraktsforhold med oss, eller en potensiell kunde eller partner som ennå ikke har inngått en kontrakt med oss (“kunde(r)”); og/eller (d) en selger, leverandør eller en behandler (“leverandør(e)”). 

Med mindre annet er nevnt i denne policyen, omtaler vi alle typer registrerte som “deg”. 

Endringer i denne policyen

Fra tid til annen kan vi endre, legge til eller slette bestemmelser i denne policyen for å imøtekomme endringer i våre tjenester, produkter og databehandlingsretningslinjer og for å overholde ny lovgivning. Hvis vi introduserer slike endringer, vil vi legge ut de endrede retningslinjene i denne portalen og nettstedet til det spesifikke produktet eller tjenesten, og endringene vil gjenspeiles i “sist oppdatert”-datoen som er angitt i retningslinjene. 

I tilfelle en vesentlig endring vil vi gi deg en mer synlig melding, for eksempel ved å legge ut en merknad på nettstedet eller sende en e-post til deg, hvis vi har e-postadressen din. Din bruk av nettstedet eller tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for en slik endring betyr at du samtykker i og godtar å være bundet av de endrede retningslinjene. 

Åpenhet, samtykke og valg

Du er ikke juridisk forpliktet til å gi oss personopplysninger (se definisjon nedenfor), og du erkjenner at du gir oss personopplysninger av fri vilje. Du erkjenner også at vi ikke vil kunne gi deg de relevante tjenestene eller behandle forespørsler du gjør uten slik informasjon. Noen av tjenestene vil kreve at du sender inn spesifikke personopplysninger i tillegg til annen informasjon som allerede er behandlet om deg. I et slikt tilfelle kan du velge om du vil bruke slike tilleggstjenester eller ikke. For å få vite mer om dine rettigheter knyttet til din personlige informasjon kan du lese den relevante delen av denne policyen nedenfor. 

Personopplysninger vi kan behandle og hvordan

Informasjonen vi behandler i forbindelse med tjenestene kan være en av følgende: 

  • Personopplysninger (PI) betyr informasjon som identifiserer deg som en fysisk person eller som kan brukes, enten alene eller i kombinasjon med annen informasjon, for å personlig identifisere deg som en fysisk person. Slik informasjon kan for eksempel inkludere et for- og etternavn, en e-postadresse, et telefonnummer, en hjemmeadresse eller annen fysisk adresse og annen kontaktinformasjon. I noen jurisdiksjoner (som for eksempel i EU), og avhengig av vår spesifikke bruk av informasjonen, kan også en IP-adresse, enhets-ID og informasjonskapsler betraktes som personopplysninger. 
  • Ikke-personlig informasjon (ikke-PI) betyr informasjon som ikke kan personlig identifisere eller føre til identifikasjon av en fysisk person. For eksempel statistikk eller aggregert informasjon eller andre typer data som ikke lenger kan tilskrives deg. 

Denne policyen gjelder for personopplysninger og kan behandles eller utledes på en av følgende måter: 

1. Informasjon du sender til oss

For eksempel: skjemaer du sender inn, kontoer du åpner eller informasjon du deler når du aktivt kontakter oss via én eller flere av kanalene vi kan gjøre tilgjengelig for deg. 

Å sende inn informasjon til oss er valgfritt i visse tilfeller og påkrevd i andre, avhengig av tjenestene du velger å bruke eller få tilgang til, og om du er en kunde eller en bruker. Denne kategorien inkluderer én eller flere av følgende datakategorier: 

Vi kan behandle kontaktopplysningene dine (som navn, e-postadresse eller telefonnummer) i tilfelle du har sendt dem til oss når du kontakter oss, åpner en konto hos oss, når du abonnerer på e-postlisten vår eller når du kontakter støttetjenestene våre , som nærmere beskrevet nedenfor. 

Hvis du frivillig abonnerer på vår e-postkommunikasjon, vil du bli bedt om å gi oss e-postadressen din. Du kan melde deg av når som helst ved å bruke avmeldingsalternativet i hoveddelen av e-posten som er sendt til deg eller også ved å kontakte vår DPO på dpo@avanquest.com. 

Formål: Vi bruker e-postadressen din til å sende deg informasjon relatert til produktene og tjenestene, gi deg tips relatert til tjenestene våre og, med ditt samtykke, reklame- og markedsførings-e-poster. 

Oppbevaring: Vi vil beholde opplysningene dine så lenge du ikke eksplisitt har bedt oss om å slette dem eller hvis vi får vite at de er ulovlig innhentet (for eksempel hvis vi oppdager at du er mindreårig), og forutsatt at det ikke gjelder unntak iht. til gjeldende lov. 

Noen av tjenestene krever registrering og påmelding på en brukerkonto, for eksempel når du bruker noen av våre prøveprogramvarelisenser eller når du velger å kjøpe en produktlisens. Hvis du velger å gjøre det, vil du bli bedt om å sende inn informasjon som e-postadresse, fullt navn og andre personopplysninger som innsendingsskjemaet angir. 

E-postadressen din vil bli brukt som brukernavn, sammen med et valgfritt passord for autentiserings- og autorisasjonsformål. Denne informasjonen vil bli brukt til å koble kontoen din og kjøpene dine til deg personlig, enheten din og bruken din og til kontoautentisering og sikkerhetsformål. Etter ditt samtykke vil e-postadressen din også bli brukt til å sende deg informasjon, oppdateringer og nyhetsbrev om tjenestene våre. 

Formål: Vi bruker kontoinformasjonen din til å tilordne deg en konto, sikre din tilgang til kontoen din, administrere installasjoner og kjøp av lisensaktivitet og gi deg tilgang til kontoen din og muligheten til å administrere den direkte. 

Oppbevaring: Vi beholder kontoinformasjon så lenge du er en bruker av produktet og så lenge kontoinformasjonen er nødvendig for å gi deg tjenestene eller behandle betalinger, fakturering, fullføre en transaksjon eller til annet som kreves av alle gjeldende lover. Hvis fakturering er involvert, kan vi beholde slike data i opptil syv (7) år fra faktureringshendelsen, som påkrevd av gjeldende skattelovgivning. 

Hvis du ønsker å kjøpe en produktlisens fra oss, vil du bli bedt om å oppgi  kontaktinformasjonen din, som ditt fulle navn, e-postadresse, faktureringsinformasjon, fraktinformasjon (hvis relevant) og annen kjøpsrelatert informasjon, for å  behandle kjøpet ditt, utstede en lisensnøkkel til deg, kontakte deg ved behov for støtte hvis det oppstår et problem, og for å beskytte tilgangen til kontoen din og kjøpte produktlisenser. Vi bruker også denne informasjonen til å levere kjøpsbekreftelser, varsler, nedlastingslenker, aktiveringsnøkler, støtte- og produktmeldinger og andre produktrelaterte behov. 

Etter at du har angitt din forespurte betalingsmåte kan visse betalingsopplysninger behandles videre (“betalingsinformasjon”). Vær oppmerksom på at avhengig av produktet, kjøpet ditt og betalingsmåten du velger, vil betalingsinformasjonen din enten innsamles av våre egne betalingsbehandlingstjenester eller våre tredjeparts betalingsbehandlere. Betalingsinformasjon samles inn og behandles av et Avanquest-tilknyttet selskap som tilbyr fakturerings- og betalingsbehandlingstjenester på våre vegne. Derfor vil betalingsinformasjon innsamles og lagres i deres sikre fasiliteter, sertifisert med det strenge PCI DSS-sertifikatet, og personvernreglene vil bli gjort tilgjengelig fra betalingssiden og her. 

Hvis du kjøper en lisens via en mobilappbutikk, vil den aktuelle butikken behandle betalingen din direkte. Betalingsinformasjonen din vil bli brukt til å belaste deg for produktet av våre tilknyttede betalingsbehandlingstjenester eller av våre tredjeparts betalingsbehandlere. 

Formål: Vi bruker denne informasjonen til å behandle bestillingen din, for å levere produktet du bestilte, enten fysisk eller ved å sende deg lisensnøkkelen direkte til e-postadressen din, for å administrere kjøpet og lisensnøkkelen i henhold til din valgte type abonnement, og for å beskytte tilgangen til kontoen din og kjøpte produktlisenser. 

Vi bruker også denne informasjonen basert på ditt samtykke og noen ganger på vår legitime interesse av å tildele deg en lisensnøkkel basert på din spesifikke type abonnement og til den spesifikke typen enhet du tilordnet lisensnøkkelen til. Vi tilordner lisensnøkkelen din til din e-postadresse og enhetsinformasjon. Hvis vi finner ut at det er nødvendig for å forhindre svindel og misbrukende atferd, kan vi legge til ytterligere data. Etter ditt samtykke vil e-postadressen din også bli brukt til å sende deg informasjon, oppdateringer og nyhetsbrev om våre tjenester. 

I tilfelle det er et problem med bestillingen din, vil en av våre representanter bruke kontaktdetaljene du har sendt oss for å nå deg på e-post eller telefon. 

Oppbevaring: Vi beholder denne informasjonen så lenge lisensnøkkelen din er gyldig, og noen ganger kan vi beholde den i lengre tid når gjeldende lover krever det (for eksempel betalingsinformasjon), eller hvis du ikke trakk tilbake samtykket ditt til å dele informasjon med deg via visse kontaktopplysninger du har sendt til oss. 

Når du velger å kontakte oss, vil vi behandle forespørselsdetaljene og innholdet, inkludert kontaktopplysningene dine, for å gå videre med slike henvendelser du har sendt til oss. Hvis du kontakter oss for støtte, tilbakemeldinger eller andre forespørsler, enten via et elektronisk skjema som er tilgjengelig på nettstedene våre, ved å sende oss en e-post eller ved å bruke andre kommunikasjonsmåter vi gjør tilgjengelig (for eksempel via telefon eller å sende inn en feilrapport eller fylle ut en spørreundersøkelse), vil du bli bedt om å oppgi navn og e-postadresse til oss (eller annen kontaktinformasjon, alt ettersom og avhengig av hvordan du vil at vi skal kontakte deg tilbake) og emnet for forespørselen din. 

Formål: Vi bruker denne informasjonen, basert på ditt samtykke og vår legitime interesse, til formålet den ble gitt for, inkludert å svare på henvendelsen din og gi deg støtten eller informasjonen du har bedt om, overvåkingsstatus og for behandling av henvendelser om hjelp og opptaksformål. Dette inkluderer behandling av eventuelle «hjelp og støtte»-henvendelser eller chatter du sender til oss via nettstedene eller tjenestene. 

Oppbevaring: Vi beholder slik informasjon så lenge det er nødvendig for å gi deg den forespurte støtten eller hjelpen eller så lenge gjeldende lov krever. Vi kan bruke tredjepartstjenester (som ZenDesk eller Upclick) for å hjelpe oss med å tilby denne tjenesten. Derfor vil dataene dine kun deles med dem for behandling, sporing og behandling av forespørselen din. 

Hvis du er en forretningspartner, eller potensiell forretningspartner, kan vi lagre visse typer kontaktinformasjon og stillingstittelinformasjon om deg i våre CRM-systemer. Dette kan inkludere fullt navn, arbeidstittel, jobb-e-postadresse og navnet på firmaet du jobber i eller for, nettadresse, telefonnummer og land. 

Formål: Vi beholder og behandler denne informasjonen for CRM-formål og forretningsbehov, basert på ditt samtykke og vår legitime interesse. Informasjonen kan ha blitt gitt til en tredjepart som introduserte opplysningene dine til oss. Hvis vi har inngått en kontrakt, vil dette være det rettslige grunnlaget. 

Oppbevaring: Vi beholder denne informasjonen så lenge den er relevant for våre forretningsformål, og, hvis vi har inngått en kontrakt: så lenge en slik kontrakt er gyldig, relevant og/eller så lenge det kreves av gjeldende lokal lovgivning. 

Enkelte produkter (som for eksempel inPixio) lar deg laste opp dokumenter, filer eller medier (“innholdet ditt“). Hvis innholdet ditt inneholder personopplysninger, vil denne informasjonen være underlagt din bruk og ditt ansvar. Vi beholder ikke innholdet ditt, kun metadata som kreves for å legge til rette for, behandle og støtte din bruk av produktet. Som en tommelfingerregel oppbevares innholdet ditt lokalt på din lokale lagringsplass. 

Hvis du velger og ber om det, kan vi tilby deg et sikkerhetskopieringsalternativ eller skylagring. I dette tilfellet vil det være kryptert, og vi vil ikke ha tilgang til innholdet ditt. Uansett har vi implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre, fra vår side, maksimal beskyttelse for deg mens du bruker nettstedene eller tjenestene våre. 

Formål og oppbevaring: slik type data vil kun bli behandlet i den grad det er nødvendig og i det tidsrommet som kreves for å gi deg tjenestene, drive dem og sikre dem. 

Når du velger å installere produktet på din mobile enhet, eller nettleser, vil vi be om din godkjenning (samtykke) av tillatelsene som kreves for produktet du velger å installere. For utvidede funksjoner, som vi kan tilby fra tid til annen, vil operativsystemet til mobilen din og dens respektive appbutikk, fra tid til annen be deg om å gi en spesiell tillatelse (opt-in-samtykke), for eksempel til tilgang til mediefilene dine . 

Hvis du søker jobb i en av selskapene våre, vil du bli bedt om å sende inn et skjema og laste opp CV-filen din. I slike tilfeller vil søknadsinformasjonen din bli behandlet av ADP, LLC, vår tredjeparts tjenesteleverandør, som tilbyr rekrutteringstjenester på våre vegne. Du finner mer informasjon i ADPs personvernerklæring. 

Oppbevaring: Vi beholder denne informasjonen så lenge stillingssøknaden din er under vurdering, og/eller så lenge det kreves av gjeldende lokal lovgivning. 

2. Informasjon som behandles automatisk

Denne kategorien henviser til metoder vi bruker for å forbedre våre kunders og besøkendes opplevelse. og prosessytelsen for tjenestene våre. 

Når du går inn på en av nettstedene, laster ned, installerer eller på annen måte bruker et produkt eller på annen måte bruker tjenestene, kan visse typer informasjon om handlingene dine i forbindelse med tjenestene, enheten din og besøkende på nettstedet bli behandlet for å kunne tilby tjenestene, vedlikeholde dem, forstå brukerens bruk, forbedre dem med flere versjoner og funksjoner, støtte dem og beskytte dem. Denne kategorien inkluderer ett eller flere av følgende: 

Når du går inn på nettstedene våre eller bruker produktene eller tjenestene, kan vi behandle én eller flere av følgende elektroniske identifikatorer: IP-adressen som internettleverandøren din tildelte enheten din og tilgang til nettet, informasjonskapsler som spesifisert i retningslinjene for informasjonskapsler. Som alle andre digitale tjenester, er slik informasjon tilgjengelig via din lokale lagringsplass og behandles via informasjonskapsler, pikseltagger og loggfiler. 

Vi bruker denne informasjonen til å få vite mer om bruken av nettstedene, funksjonene vi tilbyr og for å bruke data til analyser og statistikk over tid. I visse tilfeller, og når en besøkende blir en bruker, kan vi generere en spesiell tilfeldig bruker-ID for å hjelpe oss med å unngå å tilby overflødige tjenester og tilbud. 

Denne behandlingen av lokale lagringsdata og nettidentifikatorer er underlagt ditt samtykke, som innhentes gjennom samtykkeerklæringen for informasjonskapsler som vises på nettstedene våre, der du kan godta, avslå eller angi dine preferanser (med unntak av helt nødvendige informasjonskapsler). Vi gir utførlig informasjon i våre retningslinjer for informasjonskapsler om typen informasjonskapsler som brukes og hvordan og hvorfor vi bruker dem. Vær oppmerksom på at nødvendige informasjonskapsler vil bli brukt som en del av vår legitime interesse og med nettstedets funksjonalitet som formål. 

Formål: Bruken av elektroniske identifikatorer tjener ett eller flere av følgende formål: (i) Som en del av vår legitime interesse, bruker vi visse elektroniske opplysninger til analytiske og statistiske formål når vi ønsker å få vite hvordan besøkende og brukere bruker nettstedene og tjenestene våre og når vi ønsker at tjenestene våre skal være responsive overfor brukernes og besøkendes handlinger. (ii) Vi bruker også IP-adresser mange ganger som en del av vår legitime interesse i å overvåke, oppdage og forhindre svindel eller automatiserte ikke-menneskelige handlinger på alle nettstedene og tjenestene våre. IP-adressen tjener også vår legitime interesse i å få vite hvilket land du får tilgang til tjenestene fra og sørge for at vi tilbyr produktene og tjenestene på riktig språk og i samsvar med jurisdiksjonen der vi tilbyr våre produkter og tjenester. (iii) I visse tilfeller, og etter ditt samtykke, vil tredjeparts informasjonskapsler og tagger bli brukt til reklame- og markedsføringsformål for produktene og tjenestene våre, inkludert ved bruk av retargeting (målrettet annonsering). Se ytterligere forklaring under “Tredjepartstjenester”. 

Oppbevaring: Oppbevaringsperiodene for hver av informasjonstypene nevnt i denne delen er forskjellige. Du kan lese retningslinjene om informasjonskapsler som er tilgjengelige for hvert nettsted for å få vite mer om hver informasjonskapsels eller netteknologi oppbevaring og utløpstid. Ellers beholder vi nettinformasjon så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet den behandles for, til å begynne med, eller, inntil vi gjør den til ikke-personlig informasjon, i så fall forbeholder vi oss retten til å beholde informasjonen uten tidsbegrensning, basert på vårt skjønn og kommersielle behov. 

Vi kan samle inn visse typer informasjon om enheten du får tilgang til nettsidene fra, bruker produkter og tjenester, for eksempel brukeragent (som inkluderer nettlesertype og versjon, IP-adresse, operativsystemtype og versjon), enhetstype (mobil /desktop), type og versjon av operativsystemet ditt, MAC-adressen din, språket du bruker på enheten din. Når du velger å kjøpe en lisens til mer enn én enhet, tilordner vi lisensnøkkelen og bruker-IDen din til e-postadressen og enhetsinformasjonen din.  

Formål: Basert på ditt samtykke, og i visse tilfeller vår legitime interesse, kan vi behandle enhetsinformasjon for ett eller flere av følgende formål: (i) Produktets kompatibilitetsformål, til riktig enhetstype, det relevante operativsystemets versjon og funksjoner . (ii) Tilbud av tilleggstjenester eller funksjoner som er spesielt utviklet for din enhetstype, for eksempel mobil kontra stasjonær datamaskin. (iii) Å tilordne en lisensnøkkel utstedt til deg med enheten du installerer produktet på. (iv) Produktenes kjernefunksjonalitet er å hjelpe deg med å administrere enhetens plass og optimalisere muligheten til å bruke den. I så fall, som en del av produktets funksjonalitet og basert på vår legitime interesse, vil vi få tilgang til visse typerenhetsinformasjon som kreves for å tilby, vedlikeholde og støtte slik funksjonalitet.  

Oppbevaring: Vi oppbevarer enhetsinformasjon så lenge det er nødvendig for å sørge for produktets funksjonalitet, for å holde oversikt over din lisensnøkkel og bruk av produktet, og for å tilordne lisensvilkår og fornyelser. 

Vi behandler også visse typer aktivitetsinformasjon på nett fra besøkende. Hvis du for eksempel  klikker på en annonse for produktet vårt, vil vi få kildenettadressen der du klikker på annonsen. Ved å bruke tredjepartstjenester (som retargeting) kan vi tilby deg ett eller flere av produktene våre når du besøker andre nettsteder. Under denne kategorien kan vi også fange opp dine klikk på knapper i loggfiler for alle nettstedene eller nettjenestene våre, hvis de tilbys, som beskrevet i kategorien “Online-identifikatorer”. 

Formål: Vi bruker denne informasjonen til følgende formål: (i) Basert på ditt samtykke for annonsering, markedsføring og retargeting av produktene og tjenestene våre. (ii) Basert på vår legitime interesse – å gjøre nettstedet, produktene og tjenestene responsive og funksjonelle, måle og beregne våre betalinger til annonsører og å overvåke og forhindre annonsesvindel angående produktene og tjenestene våre. 

Når du installerer ett eller flere av produktene våre, kan serveren vår motta noe informasjon om systemene dine, for eksempel typen operativsystem, versjon, språk, tidsstempel for installasjon og IP-adressen som internettleverandøren din tildeler datamaskinen din, for det formålet å sikre at enheten og installasjonen er ekte og ikke uredelig og for å sikre at enheten er en som ikke allerede hadde installert det samme produktet før (svindelforebyggende formål). Vi trenger disse dataene slik at vi kan administrere den installerte filen, drive den og sikre kompatibilitet. 

Formål: Denne informasjonen innsamles for å muliggjøre installasjon av produktet, registrere det i systemene våre, kunne levere tjenester til deg via våre servere når du bruker produktet, og spore og sørge for at enheten og installasjonen er ekte og ikke uredelig. Vi trenger også disse dataene slik at vi kan betjene den installerte filen, drive den og sikre kompatibilitet. 

Oppbevaring: Vi beholder denne informasjonen så lenge produktet er installert på enheten din, og noen ganger litt lenger hvis vi etter eget skjønn tror at enheten din og tilhørende installasjon er forbundet med uredelige installasjoner eller annen ondsinnet bruk av tjenestene våre. 

Vi registrerer og behandler automatisk aktiviteter knyttet til produktets bruk og funksjonalitet for å være responsive overfor dem eller tillate deg å tilbakestille visse handlinger du har utført.

Vi bruker digitale mediekanaler for å markedsføre og annonsere produktene og tjenestene våre. Når du kommer til nettstedet vårt etter å ha  klikket på en annonse, vil vi motta informasjon om kildemediet du kom til tjenestene våre fra. Denne informasjonen inkluderer en henvisnings-URL (URL-en du kom til nettstedet vårt fra) og IP-adressen din og vil bli samlet inn via tagger og informasjonskapsler. Hensikten med å behandle disse dataene er å kjenne til markedsføringskanalen du kom fra, måle og beregne formålene for annonseringen, måle effektiviteten til en markedsføringskanal og filtrere ut falske handlinger knyttet til slike markedsførings- og reklamekanaler. 

3. Informasjon om deg

Denne kategorien henviser til data vi kan motta fra tredjeparter angående tjenestene vi tilbyr deg.

Denne kategorien inkluderer informasjon du har gitt til tredjepart og vi kan få tilgang til. Dette inkluderer følgende: 

Når du kjøper et produkt, innsamles betalings- og faktureringsinformasjonen din og behandles av betalingsbehandlerleverandøren vår. I dette tilfellet vil vi få tilgang til bestillings- og faktureringsinformasjonen, men vi vil ikke ha tilgang til kredittkortopplysningene dine. 

Når du åpner en konto og/eller registrerer deg for tjenestene, kan du ha muligheten til å bruke sosial autentisering eller e-postautentisering. I dette tilfellet vil vi igjen ha tilgang til metadata (som token), og etter ditt samtykke, din offentlige profil i sosiale medier.

Når vi kjøper medier og markedsfører produktene og tjenestene våre, kan vi få visse typer onlineinformasjon om besøkende fra tredjeparts medieeiere, som Facebook eller Google. Denne informasjonen identifiserer deg ikke personlig og brukes til å finne ut hvor vellykkede (eller ikke) kampanjene våre er. 

Når du bruker kontoen din på sosiale medier til å logge på tjenestene våre, kan vi ha tilgang til visse offentlige opplysninger som du sender til slike sosiale medier. 

Informasjonskapsler og netteknologier

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres i nettleseren på harddisken til datamaskinen din (eller en lignende enhet) av nettsteder du besøker. Informasjonskapsler brukes vanligvis for å få nettsider til å fungere, eller fungere mer effektivt, samt for å gi informasjon til operatøren av det aktuelle nettstedet. Informasjonskapsler gjør din bruk av nettstedet og tjenestene enklere å bruke og forbedrer funksjonaliteten deres. De brukes til å gjøre påloggingsprosessen enklere for brukerne våre for å la nettstedet spore hvilke produkter du har lagt til i handlekurven din og ditt foretrukne land, språk og valuta, og for å spore nettstedets besøkende på hele nettstedet. 

Noen av tjenestene, funksjonene og verktøyene som er integrert i nettstedet og tjenestene våre kan bruke sine egne informasjonskapsler for å kunne fungere på riktig måte. Du kan få mer informasjon om våre informasjonskapsler og våre tredjeparts informasjonskapsler i retningslinjene for informasjonskapsler som er tilgjengelig fra nettstedet du surfer på. Vær oppmerksom på at du kan stille inn nettleseren din til å nekte eller blokkere informasjonskapsler fra oss eller våre tredjepartspartnere. Da er det imidlertid mulig at noen av tjenestene ikke fungerer som de skal. 

Formål og hvordan vi bruker personopplysninger

Vi bruker personopplysningene dine til formålene vi beskrev ved siden av hver datatype ovenfor, og til følgende formål: (1)Tilby tjenestene våre, støtte dem, forbedre dem og sikre dem for å bedre markedsføre og annonsere dem. (2) Vi bruker visse typer informasjon for å forhindre svindel og falske installasjoner. (3) Åpne en konto for deg, administrer den og støtte den.

Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger

I tillegg til det rettslige grunnlaget som er nevnt ved siden av hver datakategori: 

Hvis du er en kunde, er vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysningene dine en kontrakt eller forberedelse til inngåelse av en kontrakt. Ellers vil vi behandle personopplysninger basert på ditt samtykke, hvis det kreves av gjeldende lover, eller legitim interesse når den behandles med grunnlag i en slik interesse. Ellers vil det rettslige grunnlaget for databehandling avhenge av den aktuelle personopplysningen og den spesifikke konteksten vi samler den inn i: (a) vi behandler normalt personopplysninger der vi har ditt samtykke til det, for eksempel når du sender inn et skjema til oss eller åpner en konto hos oss, eller bekrefter vår bruk av informasjonskapsler; eller, i visse tilfeller (b) der behandlingen er i vår legitime interesse og ikke overstyres av dine personverninteresser eller grunnleggende rettigheter og friheter, for eksempel når vi bruker dataene til å levere kjernetjenestene eller når de brukes for svindelforebyggende formål. 

I noen tilfeller kan vi også ha en juridisk forpliktelse til å innsamle personopplysninger fra deg eller på annen måte trenge personopplysningene for å beskytte dine eller en annen persons vitale interesser. Hvis vi ber deg om å oppgi personopplysninger for å overholde et lovkrav eller for å gjennomføre en kontrakt med deg, vil vi gjøre dette klart på det aktuelle tidspunktet og informere deg om hvorvidt det er obligatorisk å oppgi disse personopplysningene eller ikke. 

Hvis du har spørsmål om eller trenger ytterligere informasjon angående det juridiske grunnlaget som vi innsamler og bruker personopplysningene dine på, , eller hvis du ønsker å bedre forstå hvordan våre legitime interesser i å behandle dataene dine avveies mot dine personvernsrettigheter og friheter, skal du kontakte oss. 

Hvordan vi deler personopplysninger

For å kunne tilby, drive, vedlikeholde, administrere og forbedre tjenestene våre, for å kunne tilby ytterligere produkter og funksjoner, bruker vi tredjepartstjenester. Slike tjenester inkluderer betalingsbehandlere, tilbakemeldingsfunksjoner, støtte- og billettsystemer, driftsverktøy, analyser, statistiske verktøy og så videre. 

Dette betyr at vi kan dele personopplysninger om brukere med følgende kategorier av tredjeparter for de respektive formålene: 

Vi bruker tredjeparts verts– og lagringstjenester (inkludert skylagring) for å drifte nettstedene våre og respektive data og oppbevare informasjonen din. Slike databehandlere kan være basert (og deres servere kan være lokalisert) hvor som helst i verden. Vi krever at hver slik databehandler opprettholder strenge retningslinjer for personvern og datasikkerhet og sikrer at de overholder gjeldende databeskyttelseslover. Imidlertid er deres praksis og aktiviteter fullt ut styrt av deres egne retningslinjer for personvern. 

Hvis du er en bruker og besøker nettstedene våre, kan vi bruke analysetjenester for å hjelpe oss å forstå hvordan brukere samhandler med nettstedene og tjenestene våre. 

Vi kan fra tid til annen bruke støtte- og helpdesk-tjenester for å gi bedre og raskere støtte, enten online eller når du kontakter kundestøtten. 

I tilfeller der du åpner en konto hos oss, kan vi over tid integrere visse autentiseringstjenester. 

Når du velger å kjøpe ett eller flere av produktene våre, kan vi bruke betalingsbehandlingstjenester som har strenge sikkerhetsstandarder.

Hvis du er kunde eller bruker, kan vi bruke tjenester til å administrere og sikre din personlige informasjon, eller administrere abonnementer og varslingslister. 

Noen av produktene og tjenestene våre kan inkludere tredjepartsteknologier, widgets eller funksjoner for å forbedre et produkts funksjonalitet og utvide det til å inkludere flere funksjoner for deg. For eksempel WordPress. 

Noen av våre tredjepartstjenester kan samle inn ikke-identifiserbar informasjon om din samhandling med nettstedene våre. Slik informasjon kan brukes av slike tredjeparter for å legge til rette for og vise annonser og tilbud fra nettstedet og/eller innhold og tjenester som tilbys via nettstedet (“annonser”) når du surfer på andre nettsteder på nettet (“retargeting“). Du vil når som helst kunne velge å velge bort slik type annonsering direkte via annonsen når du ser den, via annonseinnstilling for tredjepartstjenester, eller ved å følge våre instrukser om bortvalg, som er tilgjengelige i vår policy for informasjonskapsler. 

Forretningspartnere som kombinerer sine teknologiske funksjoner med oss kan ha tilgang til visse personopplysninger om din bruk, slik de er innsamlet fra deg. I slike tilfeller vil du alltid kunne sjekke personvernreglene deres før du bruker de kombinerte tjenestene. 

Vi kan formidle personopplysninger til alle nåværende eller fremtidige tilknyttede selskaper, morselskaper eller datterselskaper for å behandle data for formålene beskrevet i denne policyen. Tilknyttede selskaper er selskaper som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med oss, inkludert for eksempel Avanquest North America. 

Vi kan dele personopplysningene med enhver tredjepart hvis vi mener at utlevering av slik informasjon er nyttig eller rimelig nødvendig for å: (a) overholde gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller anmodninger fra myndighetsorganer; (b) håndheve lisensavtalen vår, vilkår for bruk eller denne policyen, inkludert undersøkelser av potensielle brudd på disse; (c) oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere svindel eller sikkerhetsproblemer; og/eller (d) beskytte mot skade på rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til selskapene våre, våre tilknyttede enheter, våre brukere, deg selv og/eller offentligheten. 

I tilfelle vi eller en av våre tilknyttede enheter er kjøpt opp av, eller fusjonert med, en tredjepartsenhet eller på annen måte selger hele eller deler av våre/deres eiendeler, kan vi (og herved forbeholde oss retten til) overføre eller videreformidle personopplysninger og annen informasjon vi har samlet inn eller mottatt. I et slikt tilfelle vil vi kreve at den overtakende enheten legger ut sin datapraksis og gir deg de rettigheten jurisdiksjonen i bostedslandet ditt krever. 

Vi kan dele informasjon etter ditt samtykke eller i tilfeller av svindelforebygging eller etterforskning. Vi kan lagre ikke-personlig og personlig informasjon på serverne eller skyserverne våre, bruke eller dele ikke-personopplysninger under alle de ovennevnte omstendighetene og tilby og forbedre tjenesten vår som beskrevet ovenfor. Videre forbeholder vi oss retten til å bruke, videreformidle eller overføre (for forretningsformål eller på annen måte) aggregerte og behandlede data til tredjeparter, inkludert blant annet tilknyttede selskaper, for ulike formål, inkludert kommersiell bruk. Denne informasjonen kan samles inn, behandles og analyseres av oss og overføres på en kombinert, samlet og aggregert måte (dvs. informasjonen din blir umiddelbart aggregert med andre brukere) til tredjeparter. 

Internasjonale overføringer av data

Vi kan overføre informasjonen din (inkludert personopplysninger) utenfor landet der den er samlet inn eller der du er bosatt (f.eks. til Storbritannia eller USA), inkludert til et land som kanskje ikke har det samme beskyttelsesnivået for personopplysninger som landet du bor i. I så fall sørger vi imidlertid for å iverksette alle kontraktsmessige sikkerhetstiltak (som verifisering av et tilstrekkelig nivå av beskyttelsestiltak, sikkerhetssertifikater og andre tiltak som hjelper oss med å vurdere sikkerhetsnivået til en tredjepartstjeneste). 

Ved å oppgi personopplysninger og bruke tjenestene, samtykker du uttrykkelig i bruken av slik informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen og til overføring av informasjonen din til et annet land (inkludert Storbritannia eller USA). 

Registrertes rettigheter
01. Personvernrettigheter som gjelder for alle brukere

Avhengig av ditt bostedsland og typen bruk av våre produkter og tjenester, kan visse rettigheter som gjelder personopplysningene dine gjelde for deg. Hvis du er en besøkende på nettstedene våre eller en bruker av tjenestene, har du følgende rettigheter: 

Du har rett til å vite om de personopplysningene som samles inn og behandles om deg, inkludert kategoriene av tredjeparter som vi kan dele informasjonen din med. For å imøtekomme denne retten har vi gjort denne policyen så detaljert og transparent som mulig, og vi gir ytterligere informasjon og varsler gjennom tjenestene, i nærheten av innsamlingspunktet for personopplysninger. 

Personopplysningene som lagres om deg. 

Du har rett til å be oss om å korrigere informasjonen vi har om deg. Når du administrerer en konto hos oss, kan du når som helst få tilgang til å gjøre bruk av denne rettigheten alternativet direkte fra kontoen din.

Du kan be oss om å slette visse personopplysninger om deg, eller slutte å bruke dem. Vi kan bare gjøre dette når det er mulig og tillatt av gjeldende lover. Noen ganger trenger vi informasjonen din for å fullføre en transaksjon basert på en handling du har foretatt, overholde loven eller gi deg produkter og tjenester. 

Du kan kontakte oss for å be om eksport av personopplysningene dine i et gjenbrukbart format, eller for å overføre slike data direkte til en annen leverandør som tilbyr relaterte tjenester. 

Der du har gitt oss ditt samtykke til å bruke din personlige informasjon til et bestemt formål, og i fravær av våre legitime interesser eller krav i henhold til gjeldende lov, kan du bestemme deg for å trekke tilbake samtykket ditt, og vi vil da slutte å bruke informasjonen din til dette formålet. 

02. Personvernrettigheter for spesifikke jurisdiksjoner

I tillegg til de generelle rettighetene som er nevnt ovenfor, kan du i tillegg henvise til de regionspesifikke rettighetene knyttet til din personlige informasjon. 

03. Utøvelse av personvernrettigheter

Vær oppmerksom på at forespørsler om å utøve rettighetene dine må kunne verifiseres for å bli behandlet. 

Du kan utøve personvernrettighetene dine på en av følgende måter: 

  1. Direkte via kontoen din: De fleste rettigheter kan utøves og er tilgjengelige direkte via kontoen du har hos oss (som anmodning om redigering, portabilitet og sletting), eller via våre respektive tjenester og kommunikasjon (som avmelding/framelding osv.). 
  2. Skjemainnsending: du kan fylle ut dette skjemaet og enten sende det digitalt eller på e-post til dpo@avanquest.com. 
  3. E-post: kontakt oss på: dpo@avanquest.com. 
  4. Post: per post til: Avanquest Software SAS, Immeuble Adamas, 2 rue Berthelot, CS 90142, P2414 COURBEVOIE CEDEX, Frankrike 

Sørg for å inkludere tilstrekkelig informasjon om forespørselen, den relaterte tjenesten og den registrerte for å gjøre det mulig for oss å verifisere deg og forespørselen din, og vi vil behandle den verifiserbare forespørselen din innen den tidsrammen som er angitt i gjeldende regelverk. Vær oppmerksom på at når vi håndterer disse forespørslene, kan vi be om ytterligere informasjon fra deg. 

Vær oppmerksom på at selv om du melder deg av tjenesten vår, kan vi fortsatt sende deg e-post relatert til kjøp eller produktnedlastinger, for eksempel ordrebekreftelser, produktmeldinger, utløpsvarsler, feilrettingsvarsler, sikkerhetsvarsler, kompatibilitetsvarsler eller forbedringer. 

Vær oppmerksom på at svartidene for å utøve rettighetene dine kan variere, avhengig av bosted. Vennligst se avsnittet “Spesielle jurisdiksjoner” for mer informasjon om svartider i din region. 

Informasjonssikkerhet

Vi implementerer organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte kunders og brukeres personvern og for å beskytte personopplysningene deres, blant annet ved å bruke tredjepartstjenester som spesialiserer seg på datasikkerhet. Vi gjennomgår med jevne mellomrom informasjons- og datainnsamlingspraksisen vår for å sikre konstant overvåking, vi bruker tredjeparts behandlings- og serveringstjenester som implementerer ulike informasjonssikkerhetsstandarder og sertifiseringer, og vi overvåker og filtrerer tilgang til data når det gjelder personell i organisasjonen vår. Slike systemer og prosedyrer reduserer risikoen for sikkerhetsbrudd, men de gir ikke absolutt sikkerhet, da det ikke finnes gode nok muligheter til å forhindre dette i det globale nettverket. Derfor kan vi ikke garantere at nettstedet og serverne våre er immune mot uautorisert tilgang til informasjonen som er lagret der, og mot andre informasjonssikkerhetsrisikoer. Hvis du har spørsmål om sikkerheten til nettstedene eller tjenestene våre, kan du kontakte oss på contact@avanquest.com. 

Hovedpunktene i vår generelle sikkerhetspolicy finner du her. 

Barn

Tjenestene er ikke utviklet for eller tiltenkt brukt av barn under 16 år. Følgelig har vi ikke til hensikt å samle inn personopplysninger fra noen vi vet er under 16 år. Hvis vi får vite at vi har samlet inn personopplysninger fra et barn under 16 år, vil vi iverksette kommersielt rimelige tiltak for å slette denne informasjonen så raskt som mulig. Hvis du tror at vi kan ha slik informasjon, vennligst kontakt oss på dpo@avanquest.com. 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, skal du ikke nøle med å kontakte oss på: dpo@avanquest.com. 

Spesielle jurisdiksjoner

Denne erklæringen gjelder for registrerte som bor i EU, EØS eller Storbritannia, og supplerer vilkårene i personvernerklæringen. 

Vår generelle personvernerklæring ble utarbeidet med tanke på EUs GDPR-transparenskrav. Følgende rettigheter for registrerte vil være tilgjengelige i tillegg til de som er beskrevet i den generelle erklæringen: 

  1. Rett til begrensning av behandling: Du kan be oss om midlertidig å stanse behandlingen av din personlige informasjon, eller bare for et bestemt formål eller funksjon. Vær oppmerksom på at dette også kan føre til at vi ikke kan gi deg produktene og tjenestene eller deler av disse. 
  2. Innvending mot behandling: Du kan be oss om å slutte å behandle personopplysningene dine. Tilsvarende unntak som nevnt ovenfor vil også gjelde for et slikt tilfelle. 
  3. Rett til å sende inn en klage: Hvis du bor i EU, EØS eller Storbritannia, kan du sende inn en klage til myndigheten som er ansvarlig for å beskytte personopplysninger i ditt bostedsland, hvis du mener at rettighetene dine ikke er blitt respektert av oss. I slike tilfeller må du gjerne kontakte oss først, slik at vi kan hjelpe deg med en saken, på: dpo@avanquest.com. 

For alle personvernrelaterte saker kan du kontakte vår gruppe DPO på dpo@avanquest.com. 

California, USA 

Innbyggere i California: Hvis du er bosatt i California, vennligst se vår CPRA-melding. 

Canada – Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) og Quebec Privacy Legislation Modernization Act, også kjent som Law 25 (“Law 25”).

Denne erklæringen gjelder for registrerte personer bosatt i Canada og er utformet for å overholde Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) og Quebec Privacy Legislation Modernization Act, også kjent som Law 25 (“Law 25”).