Skip to content
Avanquest Software

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 1 januari 2023

Eenvoudige navigatie

Let op: Het privacybeleid kan in verschillende talen worden aangeboden om uw begrip van de voorwaarden te vergemakkelijken, afhankelijk van het land waarin u woont. De wettelijk bindende versie is echter de Engelse versie.  De titels en koppen zijn alleen voor het gemak en zijn niet wettelijk bindend. 

Dit Privacybeleid (het “Beleid“) beschrijft de gegevensverzamelings- en verwerkingspraktijken van Avanquest Software SAS en haar dochterondernemingen en Gelieerde Bedrijven (“Avanquest,” “wij,” “ons,” of “onze“). Het Beleid legt uit welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe we ze gebruiken wanneer u onze websites bezoekt die naar dit Beleid linken (afzonderlijk een “Website” en gezamenlijk de “Websites“), een of meer van onze softwareproducten downloadt of gebruikt (“Product(en)“) en eventuele gerelateerde diensten gebruikt of opent (samen met de Websites en Producten, de “Diensten“). 

Inleiding

We erkennen het belang van het leveren van veilige producten en het beschermen van de privacyrechten van onze klanten. Daarom hebben we dit Beleid ontworpen in duidelijke taal en modulaire structuur.  

Dit Beleid maakt deel uit van uw overeenkomst met ons en moet samen met de servicevoorwaarden en/of licentieovereenkomst van de desbetreffende Dienst worden gelezen en goedgekeurd.  

Lees het Beleid zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat u het begrijpt en akkoord gaat met de voorwaarden voordat u een van de Diensten gebruikt. Als u het niet eens bent met de voorwaarden in dit Beleid en als de opties die we bieden uw zorgen niet wegnemen, bezoek of gebruik de Diensten dan niet. Met vragen of kwesties met betrekking tot dit Beleid of uw privacyrechten kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming op: dpo@avanquest.com. 

Algemene bepalingen
1. Jurisdictie en taal

Houd er rekening mee dat dit Beleid is opgesteld met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de ePrivacy-richtlijn in gedachten (gezamenlijk de “Toepasselijke Wetgeving“). Als u woonachtig bent in een ander rechtsgebied dan de EU, de EER of het Verenigd Koninkrijk, en als u meer wilt weten over onze regiospecifieke verwerking van Persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks navigeren naar de aanvullende kennisgevingen van toepasselijke rechtsgebieden hieronder.  

Het Beleid kan in verschillende talen worden aangeboden om de voorwaarden op een begrijpelijke manier weer te geven, afhankelijk van het land waarin u woont. De wettelijk bindende versie is echter de Engelse versie. 

2. Reikwijdte en toepasselijkheid

2.1. Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke 

Avanquest Software SAS is de verantwoordelijke voor de verwerking van de verstrekte Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Diensten. Het postadres is Immeuble Adamas, 2 rue Berthelot, CS 90142, 92414 COURBEVOIE CEDEX, Frankrijk.   

U kunt contact met ons opnemen via: contact@avanquest.com voor algemene vragen, of via dpo@avanquest.com voor vragen over privacy. 

2.2. Functionaris gegevensbescherming 

Als u contact met ons wilt opnemen in verband met dit beleid, kunt u dat doen via bovenstaand adres of per e-mail aan onze functionaris gegevensbescherming (DPO) op: dpo@avanquest.com 

2.3. Categorieën betrokkenen 

Dit Beleid is van toepassing op de volgende categorieën Betrokkenen: (a) een bezoeker van een Website, met inbegrip van een webpagina of landingspagina van een Product die verwijst naar dit Beleid of naar dit Privacyportaal (“Bezoeker(s)“); en/of (b) een gebruiker van een van de Producten die een Product downloadt en installeert of anderszins interactie heeft met de Diensten, ongeacht of deze worden geopend, gedownload, geïnstalleerd, geconsumeerd of anderszins worden gebruikt, (“Gebruiker(s)“); en/of een zakelijke klant, een zakelijke partner die een contractuele relatie met ons heeft, of een potentiële klant of partner die nog een contract met ons moet aangaan (“Klant(en)“); en/of (d) een verkoper, leverancier of een Verwerker (“Verkoper(s)“). 

Tenzij anders vermeld in dit Beleid, verwijzen we naar elk type Betrokkene als “u”. 

Wijzigingen in dit beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij bepalingen van dit Beleid wijzigen, toevoegen of verwijderen om wijzigingen in onze Diensten, Producten en gegevensverwerkingsbeleid aan te passen en om te voldoen aan nieuwe wetgeving. Indien wij dergelijke wijzigingen introduceren, zullen wij het gewijzigde Beleid in dit Portaal en op de website van het specifieke Product of de specifieke Dienst plaatsen, en de wijzigingen zullen worden weergegeven in de “laatst bijgewerkt” datum die in het Beleid wordt vermeld. 

In het geval van een substantiële wijziging, zullen wij u hierover duidelijk informeren, bijvoorbeeld door het plaatsen van een mededeling op de Website of het verzenden van een e-mail naar u, als we uw e-mailadres hebben. Uw gebruik van de Website of Diensten na de ingangsdatum van een dergelijke wijziging betekent dat u het gewijzigde Beleid aanvaardt en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. 

Transparantie, toestemming en keuze

U bent niet wettelijk verplicht om ons Persoonsgegevens te verstrekken (zie definitie hieronder) en u erkent dat u ons uit vrije wil Persoonsgegevens verstrekt. U erkent ook dat we zonder dergelijke gegevens niet in staat zullen zijn om u de relevante Diensten te verlenen of uw verzoeken te verwerken. Sommige Diensten vereisen dat u specifieke Persoonsgegevens verstrekt naast andere informatie die al over u is verwerkt. In een dergelijk geval kunt u kiezen of u al dan niet gebruik wilt maken van dergelijke aanvullende Diensten.  Om meer te weten te komen over uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens verwijzen wij u hieronder naar de relevante sectie in dit Beleid. 

Persoonsgegevens die we kunnen verwerken en hoe

De informatie die wij verwerken in verband met de Diensten kan een van de volgende zijn: 

  • Persoonsgegevens betekent informatie die u identificeert als een natuurlijke persoon, of die kan worden gebruikt, alleen of in combinatie met andere informatie, om u persoonlijk te identificeren als een natuurlijke persoon. Dergelijke informatie kan bijvoorbeeld een voor- en achternaam, een e-mailadres, een telefoonnummer, een thuisadres of ander fysiek adres en andere contactgegevens bevatten. Daarnaast kunnen in sommige rechtsgebieden (zoals de EU), en gezien het specifieke gebruik dat wij van de informatie maken, een IP-adres, apparaat-ID en cookies ook als Persoonsgegevens worden beschouwd.  
  • Niet-persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon niet persoonlijk kan worden geïdentificeerd of die niet leiden tot identificatie. Bijvoorbeeld statistieken of geaggregeerde informatie, of elk ander type gegevens dat niet meer aan u kan worden gekoppeld. 

Dit Beleid is van toepassing op Persoonsgegevens en kan op een van de volgende manieren worden verwerkt of afgeleid: 

1. Informatie die u aan ons verstrekt

Bijvoorbeeld: formulieren die u indient, accounts die u opent of informatie die u deelt wanneer u actief contact met ons opneemt via een of meer van de kanalen die wij voor u beschikbaar stellen.  

Het verstrekken van informatie aan ons is in bepaalde gevallen optioneel en in andere gevallen verplicht, afhankelijk van de Diensten die u wilt gebruiken of openen en of u een Klant of Gebruiker bent. Deze categorie omvat een of meer van de volgende gegevenscategorieën: 

Wij kunnen uw contactgegevens verwerken (zoals naam, e-mailadres of telefoonnummer) in het geval u deze aan ons hebt verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, een account bij ons opent, wanneer u zich inschrijft voor onze mailinglijst of wanneer u contact opneemt met onze ondersteuningsdiensten, zoals hieronder verder wordt beschreven.

Als u zich vrijwillig inschrijft voor onze e-mailcommunicatie, wordt u gevraagd ons uw e-mailadres te geven. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de afmeldoptie in de hoofdtekst van de e-mail die naar u is verzonden of door contact op te nemen met onze DPO op dpo@avanquest.com 

Doel: we gebruiken uw e-mailadres om u informatie te sturen met betrekking tot de Producten en Diensten, om u tips te geven met betrekking tot onze Diensten en, mits u daarvoor toestemming geeft, om promotie- en marketinge-mails te sturen. 

Bewaring: we bewaren uw gegevens zolang u ons niet expliciet hebt gevraagd om ze te verwijderen of als we ontdekken dat ze onrechtmatig zijn verzameld (bijvoorbeeld als we ontdekken dat u minderjarig bent), en op voorwaarde dat er geen vrijstelling wordt toegepast volgens de toepasselijke wetgeving. 

Voor sommige Diensten is registratie en aanmelding voor een gebruikersaccount vereist, bijvoorbeeld wanneer u een van onze proeflicenties voor software gebruikt of wanneer u ervoor kiest een Productlicentie aan te schaffen. Als u ervoor kiest om dit te doen, wordt u gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw e-mailadres, volledige naam en andere Persoonsgegevens zoals aangegeven op het inschrijfformulier.  

Uw e-mailadres wordt samen met een door u gekozen wachtwoord gebruikt als gebruikersnaam voor verificatie- en autorisatiedoeleinden. Deze informatie wordt gebruikt om uw account en aankopen op unieke wijze te koppelen aan u, uw apparaat en uw gebruik en voor verificatie- en beveiligingsdoeleinden. Met uw toestemming wordt uw e-mailadres ook gebruikt om u informatie, updates en nieuwsbrieven over onze Diensten te sturen. 

Doel: we gebruiken uw accountgegevens om een account aan u toe te wijzen, uw toegang tot uw account te beveiligen, uw installaties en aankopen van licentieactiviteiten te beheren en u toegang te geven tot uw account en de mogelijkheid om deze direct te beheren.  

Bewaring: we bewaren accountgegevens zolang u een gebruiker van het product bent en zolang de accountgegevens nodig zijn om u de diensten te leveren of om uw betalingen en facturering te verwerken, een transactie te voltooien of anderszins zoals vereist door toepasselijke wetgeving. Als het om facturering gaat, kunnen we dergelijke gegevens tot zeven (7) jaar na de facturering bewaren, zoals vereist door de toepasselijke belastingwetgeving. 

Als u een productlicentie van ons wilt kopen, wordt u gevraagd om uw contactgegevens op te geven, zoals uw volledige naam, e-mailadres, factureringsgegevens, verzendgegevens (indien van toepassing) en andere aankoopgerelateerde informatie, om uw aankoop te verwerken, een licentiesleutel voor u uit te geven, contact met u op te nemen in geval van ondersteuning als er zich een probleem voordoet en om de toegang tot uw account en gekochte Productlicenties te beschermen. We gebruiken deze informatie ook om aankoopbevestigingen, kennisgevingen, downloadkoppelingen, activeringssleutels, ondersteunings- en productberichten en andere Productgerelateerde behoeften te leveren.  

Op basis van de door u aangevraagde betalingsmethode kunnen bepaalde betalingsgegevens verder worden verwerkt (“Betalingsgegevens“). Afhankelijk van het product dat u koopt en de betalingsmethode die u selecteert, wordt uw betalingsinformatie verzameld door onze eigen betalingsverwerkingsdiensten of door onze externe betalingsverwerkers. Betalingsgegevens worden verzameld en verwerkt door een aan Avanquest gelieerde onderneming die namens ons facturerings- en betalingsverwerkingsdiensten levert. Daarom wordt de betalingsinformatie verzameld en opgeslagen in zijn beveiligde faciliteiten, gecertificeerd met het strenge PCI DSS certificaat, en zijn privacybeleid is beschikbaar op de betaalpagina en hier. 

Als u een licentie koopt via een winkel voor mobiele toepassingen, zal de desbetreffende winkel uw betaling rechtstreeks verwerken. Uw betalingsgegevens worden door onze aangesloten betalingsverwerkingsdiensten of door onze externe betalingsverwerkers gebruikt om het product bij u in rekening te brengen. 

Doel: wij gebruiken deze informatie om uw bestelling te verwerken, om het door u bestelde Product te leveren, hetzij fysiek of door u uw licentiesleutel rechtstreeks naar uw e-mailadres te sturen, om uw aankoop en de licentiesleutel te beheren volgens het door u geselecteerde abonnementstype, en om de toegang tot uw account en gekochte Productlicenties te beschermen. 

We gebruiken deze informatie ook op basis van uw toestemming en soms voor ons gerechtvaardigde belang om u een licentiesleutel toe te wijzen op basis van uw specifieke type abonnement en het specifieke type apparaat dat u aan de licentiesleutel hebt gekoppeld. Wij koppelen uw licentiesleutel aan uw e-mailadres en apparaatinformatie. Als we ontdekken dat preventieve maatregelen nodig zijn om fraude en misbruik te voorkomen, kunnen we aanvullende gegevens toevoegen. Met uw toestemming wordt uw e-mailadres ook gebruikt om u informatie, updates en nieuwsbrieven over onze diensten te sturen. 

Als er een probleem is met uw bestelling, gebruikt een van onze vertegenwoordigers de contactgegevens die u hebt opgegeven om per e-mail of telefonisch contact met u op te nemen. 

Bewaren: we bewaren deze informatie zolang u licentiesleutel geldig is, en kunnen deze soms langer bewaren als de toepasselijke wetgeving dit vereist (bijvoorbeeld betalingsinformatie), of als u uw toestemming om informatie met u te delen niet hebt ingetrokken via bepaalde contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt. 

Wanneer u ervoor kiest om contact met ons op te nemen, verwerken we de details en inhoud van uw verzoek, inclusief uw contactgegevens, om de vragen die u aan ons hebt gesteld te behandelen. Als u contact met ons opneemt voor ondersteuning, feedback of andere vragen, hetzij via een online formulier dat beschikbaar is op onze Websites, door ons een e-mail te sturen of via andere communicatiemiddelen die wij beschikbaar stellen (zoals per telefoon of het indienen van een bugrapport of het invullen van een enquête), wordt u gevraagd ons uw naam en e-mailadres te geven (of andere contactgegevens, afhankelijk van het geval en afhankelijk van hoe u wilt dat wij contact met u opnemen), en het onderwerp van uw verzoek te vermelden. 

Doel: we gebruiken deze informatie, op basis van uw toestemming en ons gerechtvaardigde belang, voor het doel waarvoor deze is verstrekt, waaronder het beantwoorden van uw vraag en u voorzien van de ondersteuning of informatie waarom u hebt gevraagd, het bewaken van de status en voor ticketing- en registratiedoeleinden. Dit omvat het afhandelen van elk “Help and Support” ticket of chat die u bij ons indient via de Websites of Diensten.  

Bewaring: we bewaren dergelijke informatie zo lang als nodig is om u te voorzien van de gevraagde informatie of zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving. We kunnen diensten van derden (zoals ZenDesk of Upclick) gebruiken om ons te helpen deze dienst te verlenen. Daarom worden uw gegevens alleen met hen gedeeld voor het verwerken, traceren en afhandelen van uw verzoek.

Als u een zakelijke partner of potentiële zakelijke partner bent, kunnen we bepaalde contactinformatie en informatie over uw functie in onze CRM-systemen opslaan. Deze informatie kan bestaan uit uw volledige naam, werktitel, e-mailadres en naam van het bedrijf waarin of waarvoor u werkt, URL van de website, telefoonnummer en land.  

Doel: we bewaren en verwerken deze gegevens voor CRM-doeleinden en zakelijke behoeften, op basis van uw toestemming en ons gerechtvaardigde belang, die mogelijk zijn verstrekt aan een derde partij die uw gegevens aan ons heeft verstrekt. Als we een contract zijn aangegaan, dan is dit de wettelijke basis. 

Bewaring: we bewaren deze informatie zolang deze relevant is voor onze zakelijke doeleinden en, als we een contract zijn aangegaan, zolang dit contract geldig en relevant is en/of zolang dit vereist is door de toepasselijke lokale wetgeving.

Bepaalde Producten (zoals inPixio) stellen u in staat om documenten, bestanden of media (“uw Inhoud“) te uploaden. In het geval dat uw Content Persoonsgegevens bevat, valt deze informatie onder uw gebruik en verantwoordelijkheid. Wij bewaren uw Content niet, maar alleen de metadata die nodig zijn om uw gebruik van het Product uit te voeren, te verwerken en te ondersteunen. Als vuistregel wordt uw Inhoud lokaal op uw lokale opslag bewaard.  

Afhankelijk van uw keuze en op uw verzoek kunnen we u een back-upoptie of cloudopslag bieden. In dit geval wordt het gecodeerd en hebben wij geen toegang tot uw Inhoud. In elk geval hebben we technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om u van onze kant maximale bescherming te bieden terwijl u onze Websites of Diensten gebruikt. 

Doel en bewaring: dit type gegevens wordt alleen verwerkt voor zover noodzakelijk en gedurende de tijd die nodig is om u de Diensten te leveren, deze te exploiteren en te beveiligen. 

Als u ervoor kiest om het Product op uw mobiele apparaat of browser te installeren, vragen we u om goedkeuring (toestemming) voor de toestemmingen die vereist zijn voor het Product dat u wilt installeren. Voor uitgebreide functionaliteiten die we van tijd tot tijd kunnen aanbieden, zal het besturingssysteem van uw mobiel en de bijbehorende applicatiewinkel u van tijd tot tijd vragen om speciale toestemming (opt-in toestemming), zoals toegang tot uw mediabestanden. 

Als u ervoor kiest om te solliciteren naar een baan bij een van onze bedrijven, wordt u gevraagd een formulier in te dienen en uw cv te uploaden. In dat geval worden uw sollicitatiegegevens verwerkt door ADP, LLC, onze externe dienstverlener die namens ons wervingsdiensten levert. Raadpleeg voor aanvullende informatie het privacybeleid van ADP. 

Bewaring: we bewaren deze informatie zolang uw sollicitatie voor een functie in behandeling is, en/of zolang als vereist door toepasselijke lokale wetgeving. 

2. Automatisch verwerkte informatie

Deze categorie verwijst naar middelen die we gebruiken om de ervaring van onze Klanten en Bezoekers te verbeteren. en onze procesprestaties voor onze Diensten.

Wanneer u een van de Websites bezoekt, een Product downloadt, installeert of anderszins gebruikt of anderszins gebruik maakt van de Diensten, kunnen bepaalde gegevens over uw handelingen in verband met de Diensten, uw apparaat en websitebezoekers worden verwerkt om de Diensten te leveren, te onderhouden, inzicht te krijgen in het gebruik van de Gebruiker, ze te verbeteren met nieuwe versies en functies, ze te ondersteunen en te beschermen. Deze categorie omvat een of meer van de volgende: 

Wanneer u onze Websites bezoekt of de Producten of Diensten gebruikt, kunnen wij een of meer van de volgende online identifiers verwerken: het IP-adres dat uw internetprovider aan uw apparaat heeft toegekend en de toegang tot het web, cookies zoals gespecificeerd in ons Cookiebeleid. Net als elke andere digitale dienst is dergelijke informatie beschikbaar via uw lokale opslag en wordt deze verwerkt via cookies, pixeltags en logbestanden.  

We gebruiken deze informatie om meer te weten te komen over het gebruik van de Websites en de functies die we aanbieden, en om analyses en statistieken over een langere periode te verkrijgen. In bepaalde gevallen, en wanneer een Bezoeker een Gebruiker wordt, kunnen we een speciale willekeurige Gebruikers-ID genereren om ons te helpen voorkomen dat we overbodige Diensten en aanbiedingen aanbieden. 

Voor deze verwerking van lokale opslaggegevens en online identifiers is uw toestemming vereist, die wordt verkregen via de melding voor toestemming voor cookies die op onze Websites wordt weergegeven, waarin u deze kunt accepteren, weigeren of uw voorkeuren kunt instellen (met uitzondering van strikt noodzakelijke cookies). In ons cookiebeleid geven we volledige openheid en informatie over het type cookies dat wordt gebruikt en hoe en waarom we ze gebruiken. Houd er rekening mee dat noodzakelijke cookies worden gebruikt als onderdeel van ons gerechtvaardigde belang en ten behoeve van de functionaliteit van de Websites. 

Doeleinden: het gebruik van Online Identifiers dient een of meer van de volgende doeleinden: (i) Als onderdeel van ons gerechtvaardigde belang gebruiken we bepaalde online informatie voor analytische en statistische doeleinden wanneer we willen weten hoe Bezoekers en Gebruikers onze Websites en Diensten gebruiken, en wanneer we willen dat onze Diensten reageren op de acties van Gebruikers en Bezoekers. (ii) We gebruiken IP-adressen ook vaak als onderdeel van ons gerechtvaardigde belang om fraude of geautomatiseerde niet-menselijke handelingen op onze Websites en Diensten te controleren, op te sporen en te voorkomen. Het IP-adres dient ook ons gerechtvaardigde belang om na te gaan vanuit welk land u toegang heeft tot de Diensten en om ervoor te zorgen dat we de Producten en Diensten in de juiste taal aanbieden en in overeenstemming met de jurisdictie waarin we onze Producten en Diensten aanbieden. (iii) In bepaalde gevallen en na uw toestemming worden cookies en tags van derden gebruikt voor reclame- en marketingdoeleinden van onze Producten en Diensten, waaronder retargeting. Zie verdere uitleg onder “Diensten van derden”. 

Bewaren: de bewaartermijnen van elk van de in dit gedeelte genoemde informatie zijn verschillend. U kunt het Cookiebeleid per website raadplegen om meer te weten te komen over de bewaar- en vervaltermijn van elke cookie of webtechnologie. In alle andere gevallen bewaren we online informatie zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze in eerste instantie is verwerkt, of totdat we er Niet-persoonsgegevens van maken. In dat geval behouden we ons het recht voor om de informatie zonder tijdsbeperking te bewaren, op basis van ons eigen oordeel en onze commerciële behoeften. 

Wij kunnen bepaalde informatie verzamelen over het apparaat waarmee u toegang heeft tot de Websites, Producten en Diensten gebruikt, zoals user-agent (waaronder het browsertype en de browserversie, IP-adres, type besturingssysteem en versie), apparaattype (mobiel/desktop), type en versie van uw besturingssysteem, uw MAC-adres, de taal die u gebruikt op uw apparaat en, wanneer u ervoor kiest een licentie te kopen voor meer dan één apparaat, associëren wij uw licentiesleutel en gebruikers-ID met uw e-mailadres en apparaatinformatie.  

Doeleinden: op basis van uw toestemming, en in bepaalde gevallen ons gerechtvaardigde belang, kunnen we apparaatinformatie verwerken voor een of meer van de volgende doeleinden: (i) Compatibiliteitsdoeleinden van het product, voor het juiste apparaattype, de relevante versie en functies van het besturingssysteem. (ii) Het aanbieden van aanvullende diensten of functies die specifiek zijn ontworpen voor uw apparaattype, bijvoorbeeld mobiel vs. desktop. (iii) Het koppelen van een aan u verstrekte licentiesleutel aan het apparaat waarop u het Product installeert. (iv) De belangrijkste functie van de Producten is om u te helpen de ruimte op uw apparaat te beheren en uw gebruiksmogelijkheden te optimaliseren. In dat geval hebben wij, als onderdeel van de functionaliteit van het Product en op basis van ons gerechtvaardigde belang, toegang tot bepaalde apparaatgegevens die nodig zijn om deze functie te bieden, te onderhouden en te ondersteunen. 

Bewaren: we bewaren apparaatinformatie zo lang als nodig is om de functie van het Product te leveren, om een register bij te houden van uw licentiesleutel en het gebruik van het product, en om licentievoorwaarden en verlengingen te koppelen. 

Wij verwerken ook bepaalde online activiteitsgegevens van Bezoekers, bijvoorbeeld, als u op een advertentie van ons Product klikt, krijgen wij de bron-URL waarin u op de advertentie klikt, of, door gebruik te maken van diensten van derden (zoals retargeting), kunnen wij u een of meer van onze Producten aanbieden wanneer u andere websites bezoekt. In deze categorie kunnen we ook uw klikken op knoppen vastleggen in logbestanden op onze Websites of online Diensten, indien deze worden geleverd, zoals beschreven in de categorie “Online Identifiers”.  

Doel: we gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden: (i) Op basis van uw toestemming voor reclame, marketing en retargeting van onze Producten en Diensten. (ii) Op basis van ons gerechtvaardigde belang – om de Website, Producten en Diensten responsief en functioneel te maken, om onze betalingen aan adverteerders te meten en te berekenen en om advertentiefraude met betrekking tot onze Producten en Diensten te controleren en te voorkomen. 

Wanneer u een of meer van onze Producten installeert, kan onze server enkele gegevens over uw systemen ontvangen, zoals het type besturingssysteem, de versie, de taal, de tijdstempel van de installatie en het IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer heeft toegewezen, om te controleren of het apparaat en de installatie echt zijn en niet frauduleus en om te controleren of het apparaat niet al eerder hetzelfde product heeft geïnstalleerd (fraudebestrijding). We hebben deze gegevens nodig om het geïnstalleerde bestand te serveren, te bedienen en compatibiliteit te garanderen. 

Doel: deze gegevens worden verzameld om de installatie van het Product mogelijk te maken, om het in onze systemen op te slaan, om u de Diensten via onze servers te kunnen aanbieden wanneer u het Product gebruikt en om te kunnen volgen en controleren of het apparaat en de installatie echt zijn en niet frauduleus. We hebben deze gegevens ook nodig om het geïnstalleerde bestand te serveren, te bedienen en compatibiliteit te garanderen.  

Bewaren: we bewaren deze gegevens zolang het Product op uw apparaat is geïnstalleerd, en soms nog iets langer daarna als we naar eigen goeddunken van mening zijn dat uw apparaat en de bijbehorende installatie verband houden met frauduleuze installaties of ander kwaadwillig gebruik van onze Diensten.

Wij registreren en verwerken automatisch activiteiten die verband houden met het gebruik en de functie van het Product om hierop te kunnen reageren of om u in staat te stellen bepaalde acties die u hebt ondernomen terug te draaien. 

Wij maken gebruik van digitale mediakanalen om onze Producten en Diensten te marketen en adverteren. Wanneer u op onze Website terechtkomt als gevolg van het klikken op een advertentie, ontvangen wij informatie over de bronmedia van waaruit u bij onze Diensten terechtkwam. Deze informatie omvat een verwijzings-URL (de URL vanwaar u op onze Website terechtkwam) en uw IP-adres en wordt verzameld via tags en cookies. Het doel van de verwerking van deze gegevens is om te weten via welk marketingkanaal u bent binnengekomen, om de doeleinden van de reclame te meten en te berekenen, om de effectiviteit van een marketingkanaal te meten en om frauduleuze handelingen te filteren die verband houden met dergelijke marketing- en reclamekanalen. 

3. Informatie over jou

Deze categorie verwijst naar gegevens die we van derden kunnen ontvangen met betrekking tot de Diensten die we aan u leveren.

Deze categorie omvat informatie die u aan derden hebt verstrekt en waartoe wij toegang kunnen krijgen. dit omvat het volgende: 

Wanneer u een Product koopt, worden uw betalings- en factureringsgegevens verzameld en verwerkt door onze betalingsverwerker. In dit geval krijgen wij toegang tot de bestel- en factureringsgegevens, maar we hebben geen toegang tot uw creditcardgegevens. 

Wanneer u een account opent en/of u aanmeldt voor de Diensten, kunt u de optie hebben om sociale verificatie of verificatie via e-mail te gebruiken. Ook in dit geval hebben we toegang tot metagegevens (zoals tokens) en, als u daar toestemming voor geeft, tot het openbare profiel van uw sociale media. 

Wanneer we media kopen en onze Producten en Diensten op de markt brengen, kunnen we bepaalde online informatie over bezoekers krijgen van externe media-eigenaren, zoals Facebook of Google. Deze informatie identificeert u niet persoonlijk en wordt gebruikt om te weten te komen hoe succesvol (of niet) onze campagnes zijn. 

Wanneer u uw sociale media-account gebruikt om in te loggen op onze services, hebben we mogelijk toegang tot bepaalde openbare informatie die u indient op dergelijke sociale mediaplatforms.

Cookies en webtechnologieën

Een cookie is een klein tekstbestand dat door websites die u bezoekt op de browser van de harde schijf van uw computer (of een soortgelijk apparaat) wordt geplaatst. Cookies worden doorgaans gebruikt om websites te laten functioneren of efficiënter te laten functioneren en om informatie te verstrekken aan de beheerder van de betreffende website. Cookies maken uw gebruik van de site en diensten gebruiksvriendelijker en verbeteren de functionaliteit ervan. Ze worden gebruikt om het aanmeldproces voor onze gebruikers te vergemakkelijken, om de website in staat te stellen bij te houden welke producten u aan uw winkelwagen hebt toegevoegd en welk land, welke taal en welke valuta u verkiest, en om de bezoekers van de website op de hele site te volgen.  

Sommige diensten, functies en tools die in onze site en diensten zijn geïntegreerd, kunnen hun eigen cookies gebruiken om goed te functioneren. Raadpleeg het cookiebeleid van de website die u bezoekt voor meer informatie over onze cookies en cookies van derden. U kunt uw browser zo instellen dat cookies van ons of onze externe partners worden geweigerd of geblokkeerd. In dat geval is het echter mogelijk dat sommige Diensten niet naar behoren functioneren. 

Doel en hoe we persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de doeleinden die we hierboven naast elk gegevenstype hebben beschreven, en voor de volgende doeleinden: (1) Het leveren, ondersteunen, verbeteren en beveiligen van onze Diensten, om ze beter te kunnen marketen en adverteren. (2) We gebruiken bepaalde gegevens om fraude en nepinstallaties te voorkomen. (3) Een account voor u openen, beheren en ondersteunen.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Naast de rechtsgrond die naast elke gegevenscategorie wordt vermeld: 

Als u een Klant bent, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens een contract of de voorbereiding van een contractuele verbintenis. In alle andere gevallen verwerken wij Persoonsgegevens op basis van uw toestemming, indien dit wordt vereist door Toepasselijke Wetgeving, of op basis van een gerechtvaardigd belang wanneer dit wordt verwerkt voor een dergelijk belang. In andere gevallen hangt de rechtsgrond voor gegevensverwerking af van de Persoonsgegevens in kwestie en de specifieke context waarin we deze verzamelen: (a) we verwerken Persoonsgegevens normaal gesproken wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen, bijvoorbeeld wanneer u een formulier bij ons indient of een account bij ons opent, of ons cookiegebruik bevestigt; of, in bepaalde gevallen (b) wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigde belang is en niet zwaarder weegt dan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden, zoals wanneer we de gegevens gebruiken om de kerndiensten te leveren, of wanneer ze worden gebruikt voor fraudebestrijding.  

In sommige gevallen kunnen we ook een wettelijke verplichting hebben om Persoonsgegevens van u te verzamelen of kunnen we de Persoonsgegevens op een andere manier nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen. Als wij u vragen Persoonsgegevens te verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een contract met u uit te voeren, zullen wij dit op het betreffende moment duidelijk maken en u laten weten of het verstrekken van uw Persoonsgegevens verplicht is of niet. 

Als u vragen hebt over of meer informatie wilt over de rechtsgrond op basis waarvan wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, inclusief als u beter wilt begrijpen hoe onze gerechtvaardigde belangen bij het verwerken van uw gegevens worden afgewogen tegen uw rechten en vrijheden op het gebied van gegevensbescherming, neem dan contact met ons op.

Hoe we persoonsgegevens delen

Om onze Diensten aan te bieden, te exploiteren, te onderhouden, te bedienen en te verbeteren, zodat we aanvullende producten en functies kunnen aanbieden, maken we gebruik van diensten van derden. Dergelijke Diensten omvatten betalingsverwerkers, feedbackfuncties, ondersteunings- en ticketsystemen, operationele tools, analyse, statistische tools, enzovoort.  

Dit betekent dat we Persoonsgegevens van Gebruikers kunnen delen met de volgende categorieën derden voor de respectieve doeleinden: 

Wij maken gebruik van hosting- en opslagdiensten van derden (met inbegrip van cloud-opslag) voor het hosten van onze Websites en respectieve gegevens en het bewaren van uw Gegevens. Dergelijke Verwerkers kunnen overal ter wereld gevestigd zijn (en hun servers kunnen zich overal ter wereld bevinden). Wij eisen van elk van deze Verwerkers dat zij een strikt privacybeschermings- en gegevensbeveiligingsbeleid hanteren en zich houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Hun praktijken en activiteiten vallen echter volledig onder hun eigen privacybeleid. 

Als u een Gebruiker bent en onze Websites bezoekt, kunnen wij gebruikmaken van analysediensten om ons te helpen begrijpen hoe Gebruikers omgaan met onze Websites en Diensten. 

We kunnen van tijd tot tijd gebruikmaken van ondersteunings- en helpdeskservices om betere en snellere ondersteuning te bieden, online of wanneer u contact opneemt met de klantenservice. 

In gevallen waarin u een account bij ons opent, kunnen we na verloop van tijd bepaalde authenticatiediensten integreren.

Wanneer u ervoor kiest om een of meer van onze producten te kopen, kunnen we gebruikmaken van betalingsverwerkingsdiensten met strenge beveiligingsnormen. 

Als u een Klant of Gebruiker bent, kunnen we diensten gebruiken om uw Persoonsgegevens te beheren en te beveiligen, of om abonnementen en kennisgevingslijsten te beheren.

Sommige van onze producten en Diensten kunnen technologieën, widgets of functies van derden bevatten om de functionaliteit van een product te verbeteren en uit te breiden met meer functies voor u. Bijvoorbeeld WordPress. 

Sommige van onze diensten van derden kunnen niet-identificeerbare informatie verzamelen over uw interactie met onze Websites. Dergelijke informatie kan door dergelijke derden worden gebruikt voor het aanbieden en weergeven van advertenties en aanbiedingen van de Website en/of inhoud en diensten die via de Website worden aangeboden (“Advertentie(s)”) wanneer u op andere websites op het internet surft (“Retargeting“). U hebt te allen tijde de keuze om u af te melden voor dit type advertenties, rechtstreeks via de advertentie wanneer u deze tegenkomt, via de advertentie-instellingen van de diensten van derden die deze advertenties aanbieden, of door onze instructies voor afmelding te volgen, die beschikbaar zijn in ons cookiebeleid. 

Zakelijke partners die hun technologische functies met ons combineren, kunnen toegang hebben tot bepaalde Persoonsgegevens over uw gebruik, zoals die van u zijn verzameld. In deze gevallen kunt u altijd hun privacybeleid controleren voordat u de gecombineerde diensten gebruikt. 

Wij kunnen Persoonsgegevens bekendmaken aan huidige of toekomstige gelieerde bedrijven, moedermaatschappijen of dochterondernemingen om deze te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in dit Beleid. Gelieerde bedrijven zijn bedrijven waarover wij zeggenschap hebben, waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben, waaronder bijvoorbeeld Avanquest North America. 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden indien wij van mening zijn dat openbaarmaking van dergelijke informatie nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidswege; (b) onze licentieovereenkomst, servicevoorwaarden of dit beleid af te dwingen, waaronder onderzoeken naar mogelijke schendingen daarvan; (c) fraude of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of (d) de rechten, eigendommen of veiligheid van onze bedrijven, onze gelieerde entiteiten, onze gebruikers, uzelf en/of het publiek te beschermen tegen schade.

In het geval wij of een van onze gelieerde entiteiten wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij of op een andere manier al onze activa of een deel daarvan verkoopt, kunnen wij (en behouden wij ons hierbij het recht voor) de Persoonsgegevens en andere informatie die wij hebben verzameld of ontvangen overdragen of toewijzen. In een dergelijk geval zullen wij eisen dat de overnemende entiteit haar gegevenspraktijken bekendmaakt en u voorziet van al uw rechten volgens de jurisdictie van uw verblijfplaats. 

We kunnen informatie delen met uw toestemming of in gevallen van fraudepreventie of onderzoek. We kunnen niet-persoonsgegevens en persoonsgegevens opslaan op onze servers of onze cloudservers, niet-persoonsgegevens gebruiken of delen in een van de bovenstaande omstandigheden en onze diensten leveren en verbeteren zoals hierboven beschreven. Verder behouden wij ons het recht voor om geaggregeerde en verwerkte gegevens te gebruiken, bekend te maken of over te dragen (voor zakelijke doeleinden of anderszins) aan derden, waaronder, onder andere, gelieerde ondernemingen, voor verschillende doeleinden, waaronder commercieel gebruik. Deze informatie kan door ons worden verzameld, verwerkt en geanalyseerd en op een gecombineerde, collectieve en geaggregeerde manier (d.w.z. uw informatie wordt onmiddellijk samengevoegd met andere gebruikers) worden overgedragen aan derden. 

Internationale doorgifte van gegevens

Wij kunnen uw Gegevens (met inbegrip van Persoonsgegevens) overdragen naar een ander land dan het land waar deze worden verzameld of waar u verblijft (bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten), met inbegrip van een land dat mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming voor Persoonsgegevens biedt als het land waar u verblijft. In dat geval zorgen we er echter voor dat we alle contractuele waarborgen inbouwen (zoals verificatie van een adequaat niveau van beschermingsmaatregelen, beveiligingscertificaten en andere maatregelen die ons helpen het beveiligingsniveau van een dienst van een derde partij te beoordelen). 

Door Persoonsgegevens te verstrekken en de Diensten te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van dergelijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid en met de overdracht van uw Gegevens naar een ander land (waaronder het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten). 

Rechten van betrokkenen
01. Privacyrechten beschikbaar voor alle Gebruikers

Afhankelijk van het land waarin u woont en van het soort gebruik dat u maakt van onze Producten en Diensten, kunt u bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens hebben. Als u een Bezoeker bent van onze Websites of een Gebruiker van de Diensten, gelden de volgende rechten voor u: 

U hebt het recht om te weten welke Persoonsgegevens over u worden verzameld en verwerkt, met inbegrip van de categorieën derden waarmee wij uw gegevens kunnen delen. Om dit recht te faciliteren, hebben we dit Beleid zo gedetailleerd en transparant mogelijk gemaakt en bieden we aanvullende bekendmakingen en kennisgevingen in de Diensten  bij het punt waar Persoonsgegevens worden verzameld. 

Toegang tot de Persoonsgegevens die over u worden bewaard.

U hebt het recht om ons te vragen de informatie die wij over u bewaren te corrigeren. Wanneer u een Account bij ons beheert, kunt u te allen tijde rechtstreeks vanuit uw account toegang krijgen tot deze optie. 

U kunt ons vragen om bepaalde Persoonsgegevens over u te wissen, of om deze niet meer te gebruiken. We kunnen dit alleen doen wanneer dit mogelijk is en toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Soms hebben we uw gegevens nodig om een transactie te voltooien op basis van een actie die u hebt uitgevoerd, om te voldoen aan de wet of om u Producten en Diensten te leveren. 

U kunt contact met ons opnemen om export van uw Persoonsgegevens in een herbruikbaar formaat aan te vragen, of om dergelijke gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verkoper die verwante diensten aanbiedt.

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor een specifiek doel, en bij afwezigheid van ons gerechtvaardigde belang of vereisten van toepasselijke wetgeving, kunt u besluiten om uw toestemming in te trekken, waarna wij zullen stoppen met het gebruik van uw gegevens voor dat doel. 

02. Privacyrechten voor specifieke rechtsgebieden

Naast de algemene rechten die hierboven worden beschreven, kunt u ook de regiospecifieke rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens raadplegen. 

03. Uw privacyrechten uitoefenen

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen moeten controleerbaar zijn om te worden verwerkt. 

U kunt uw privacyrechten op een van de volgende manieren uitoefenen: 

  1. Rechtstreeks vanuit uw account: de meeste rechten kunnen worden uitgeoefend en zijn direct beschikbaar vanuit uw account bij ons (zoals wijzigings-, overdraagbaarheids- en verwijderingsverzoek), of vanuit de respectieve diensten en communicatie (zoals afmelding/opt-out etc.).

  2. Formulier indienen: u kunt dit formulier invullen en digitaal indienen of per e-mail sturen naar dpo@avanquest.com.

  3. Via e-mail: dpo@avanquest.com.

  4. Per post naar: Avanquest Software SAS, Immeuble Adamas, 2 rue Berthelot, CS 90142, P2414 COURBEVOIE CEDEX, Frankrijk.

Zorg ervoor dat u voldoende informatie bijvoegt over het verzoek, de betreffende Dienst en de Betrokkene, zodat wij u en uw verzoek kunnen verifiëren en wij uw verifieerbare verzoek zullen verwerken binnen de termijn die is aangegeven in de toepasselijke regelgeving. Houd er rekening mee dat we u bij het verwerken van deze verzoeken om aanvullende informatie kunnen vragen.  

Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt voor onze dienst, we u nog steeds transactie-e-mails kunnen sturen die gerelateerd zijn aan aankopen of productdownloads, zoals orderbevestigingen, productmeldingen, kennisgevingen over de vervaldatum, bugfix-meldingen, beveiligingswaarschuwingen, compatibiliteitsmeldingen of verbeteringen. 

Houd er rekening mee dat de reactietijden voor het uitoefenen van uw rechten kunnen variëren afhankelijk van de woonplaats. Raadpleeg het hoofdstuk “Speciale jurisdictie” voor meer informatie over responstijden in uw regio. 

Informatiebeveiliging

We implementeren organisatorische en technische maatregelen om de privacy en Persoonsgegevens van Klanten en Gebruikers te beschermen, onder andere door gebruik te maken van diensten van derden die gespecialiseerd zijn in gegevensbeveiliging. We evalueren regelmatig onze informatie- en gegevensverzamelingspraktijken om een constante controle te garanderen, we maken gebruik van verwerkings- en servicediensten van derden die verschillende informatiebeveiligingsnormen en certificeringen implementeren en we controleren en filteren de toegang tot gegevens als het gaat om personeel in onze organisatie. Dergelijke systemen en procedures verminderen het risico op inbreuken op de beveiliging, maar bieden geen absolute veiligheid, aangezien dit onmogelijk is op een wereldwijde netwerk. Daarom kunnen we niet garanderen dat de Site en onze servers immuun zijn voor ongeautoriseerde toegang tot de informatie die erop is opgeslagen en voor andere risico’s op het gebied van informatiebeveiliging. Als u vragen hebt over de beveiliging van onze Websites of Diensten, kunt u contact met ons opnemen via contact@avanquest.com. 

De hoofdpunten van ons algemene beveiligingsbeleid vindt u hier. 

Kinderen

De Diensten zijn niet ontworpen om kinderen jonger dan 16 jaar aan te trekken. We zijn dan ook niet van plan Persoonsgegevens te verzamelen van personen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar. Als we ontdekken dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 16, zullen we commercieel redelijke inspanningen leveren om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Als u denkt dat wij over dergelijke informatie beschikken, neem dan contact met ons op via dpo@avanquest.com. 

Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: dpo@avanquest.com. 

Speciale jurisdicties

Deze verklaring is van toepassing op betrokkenen die woonachtig zijn in de EU, de EER of het Verenigd Koninkrijk en vormt een aanvulling op de voorwaarden in de privacyverklaring. 

Onze algemene privacyverklaring is ontworpen met de AVG-transparantievereisten van de EU in gedachten. De volgende rechten van de betrokkene zijn beschikbaar naast de rechten die zijn beschreven in de algemene verklaring: 

  1. Recht op beperking van de verwerking: u kunt ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens tijdelijk of alleen voor een specifiek doel of functie te staken. Houd er rekening mee dat ook dit ertoe kan leiden dat wij niet in staat zijn om u de Producten en Diensten of een deel daarvan te leveren. 
  2. Bezwaar tegen verwerking: u kunt ons verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te staken. Soortgelijke uitzonderingen als hierboven genoemd zullen ook in een dergelijk geval van toepassing zijn.
  3. Recht op het indienen van een klacht: als u in de EU, EER of het Verenigd Koninkrijk woont, kunt u een klacht indienen bij de autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van Persoonsgegevens in het land waar u woont, als u van mening bent dat uw rechten niet door ons zijn gerespecteerd. In een dergelijk geval kunt u eerst contact met ons opnemen, zodat we u kunnen helpen met een dergelijke kwestie op: dpo@avanquest.com. 

Voor elke kwestie met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de DPO van onze groep op dpo@avanquest.com. 

Californië, VS 

Inwoners van Californië: als u woonachtig bent in Californië, raadpleeg dan onze CPRA-kennisgeving. 

Canada – Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) en de Quebec Privacy Legislation Modernization Act, ook bekend als Wet 25 (“Wet 25”).

Deze verklaring is van toepassing op betrokkenen die in Canada wonen en is opgesteld om te voldoen aan de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) en de Quebec Privacy Legislation Modernization Act, ook bekend als Law 25 (“Law 25”).